Recurring

Pintura 20H

Centre de Formació Pràctica Carrer Ernest Lluch, 15, L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, España

Curs PRL de PinturaDirigit a: Els treballadors que desenvolupen la seva activitat en empreses enquadrades en el marc de l'Conveni General de Sector de la Construcció.Objetius: Adquirir uns coneixements preventius bàsics i generals, tant a nivell teòric com pràctic, que li permetin l'aplicació de tècniques segures de treball durant l'execució de les unitats d'obra que […]

Recurring

Muntador d’escaiola, placa de guix laminat i assimilats 20H

Centre de Formació Pràctica Carrer Ernest Lluch, 15, L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, España

Curs PRL de Muntador d'escaiola, placa de guix laminat i assimilatsDirigit a: Els treballadors que desenvolupen la seva activitat en empreses enquadrades en el marc del Conveni General de Sector de la Construcció.Objetivos: Adquirir uns coneixements preventius bàsics i generals, tant a nivell teòric com pràctic, que li permetin l'aplicació de tècniques segures de treball […]

Recurring

Encofrats 20H

Centre de Formació Pràctica Carrer Ernest Lluch, 15, L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, España

Curs PRL d'EncofratsDirigit a: Els treballadors que desenvolupen la seva activitat en empreses enquadrades en el marc del Conveni General de Sector de la Construcció. Objetius: Adquirir uns coneixements preventius bàsics i generals, tant a nivell teòric com pràctic, que li permetin l'aplicació de tècniques segures de treball durant l'execució de les unitats d'obra que dugui […]

Recurring

Aïllament i impermeabilització 20H

Centre de Formació Pràctica Carrer Ernest Lluch, 15, L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, España

Curs PRL Aïllament i impermeabilitzacióDirigit a: Els treballadors que desenvolupen la seva activitat en empreses enquadrades en el marc de l'Conveni General de Sector de la Construcció.Objetius: Adquirir uns coneixements preventius bàsics i generals, tant a nivell teòric com pràctic, que li permetin l'aplicació de tècniques segures de treball durant l'execució de les operacions d'aïllament […]

Recurring

Obres de paleta 20H

Centre de Formació Pràctica Carrer Ernest Lluch, 15, L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, España

Curs PRL Obra Dirigit a: Els treballadors que desenvolupen la seva activitat en empreses enquadrades en el marc del Conveni General de Sector de la Construcció. Objetius: Formar l'alumne perquè adquireixi els coneixements bàsics en matèria de prevenció de riscos laborals de l'ofici de "Obra" que han de disposar els que desenvolupin activitats en les […]

Recurring

Moviment de terres 20H

Centre de Formació Pràctica Carrer Ernest Lluch, 15, L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, España

Curs PRL de maquinària de moviments de terra Dirigit a: Els treballadors que desenvolupen la seva activitat en empreses enquadrades en el marc del Conveni General de Sector de la Construcció.Objetius: Adquirir uns coneixements preventius bàsics i generals, tant a nivell teòric com pràctic, sobre els riscos inherents als vehicles i maquinària per al moviment […]

Recurring

Muntatge d’Estructures Tubulars 20H

Centre de Formació Pràctica Carrer Ernest Lluch, 15, L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, España

Curs PRL de Muntatge d'Estructures TubularsDirigit a: Els treballadors que desenvolupen la seva activitat en empreses enquadrades en el marc del Conveni General de Sector de la Construcció.Objetius: Adquirir uns coneixements preventius bàsics i generals, tant a nivell teòric com pràctic, que li permetin l'aplicació de tècniques segures de treball durant l'execució de les unitats […]

Recurring

Encofrats 20H

Centre de Formació Pràctica Carrer Ernest Lluch, 15, L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, España

Curs PRL d'EncofratsDirigit a: Els treballadors que desenvolupen la seva activitat en empreses enquadrades en el marc del Conveni General de Sector de la Construcció. Objetius: Adquirir uns coneixements preventius bàsics i generals, tant a nivell teòric com pràctic, que li permetin l'aplicació de tècniques segures de treball durant l'execució de les unitats d'obra que dugui […]

Recurring

Pintura 20H

Centre de Formació Pràctica Carrer Ernest Lluch, 15, L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, España

Curs PRL de PinturaDirigit a: Els treballadors que desenvolupen la seva activitat en empreses enquadrades en el marc de l'Conveni General de Sector de la Construcció.Objetius: Adquirir uns coneixements preventius bàsics i generals, tant a nivell teòric com pràctic, que li permetin l'aplicació de tècniques segures de treball durant l'execució de les unitats d'obra que […]

Recurring

Muntador d’escaiola, placa de guix laminat i assimilats 20H

Centre de Formació Pràctica Carrer Ernest Lluch, 15, L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, España

Curs PRL de Muntador d'escaiola, placa de guix laminat i assimilatsDirigit a: Els treballadors que desenvolupen la seva activitat en empreses enquadrades en el marc del Conveni General de Sector de la Construcció.Objetivos: Adquirir uns coneixements preventius bàsics i generals, tant a nivell teòric com pràctic, que li permetin l'aplicació de tècniques segures de treball […]

Recurring

Aïllament i impermeabilització 20H

Centre de Formació Pràctica Carrer Ernest Lluch, 15, L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, España

Curs PRL Aïllament i impermeabilitzacióDirigit a: Els treballadors que desenvolupen la seva activitat en empreses enquadrades en el marc de l'Conveni General de Sector de la Construcció.Objetius: Adquirir uns coneixements preventius bàsics i generals, tant a nivell teòric com pràctic, que li permetin l'aplicació de tècniques segures de treball durant l'execució de les operacions d'aïllament […]

Recurring

Nivell Bàsic Sector Construcció 60H

Centre de Formació Pràctica Carrer Ernest Lluch, 15, L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, España

Aquest curs constitueix el nucli d'un curs bàsic de prevenció de riscos laborals, segons el que preveu la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals en l'art. 32 i en el RD 39/1997 Reglament dels serveis de prevenció en els art. 34 i 35, i en els annexos III i IV.

Abrir chat
💬 ¿Necesitas ayuda?
Hola 👋🏻,
¿en que podemos ayudate?