Conveni Construcció

Formació per a la Prevenció de Riscos Laborals

FORMACIÓ

Un ampli catàleg de cursos perquè la formació en la teva empresa sigui completa

Segons el Conveni col·lectiu general de sector de la construcció, oferim cursos en matèria de prevenció de riscos laborals, en funció de el lloc de treball i funcions que exercim, durada i modalitat d’impartició de cada un d’ells. El nostre objectiu és ser de gran utilitat a les empreses per a poder elaborar el seu Pla Formatiu de Prevenció de Riscos Laborals, interferint el mínim possible en la productivitat de l’empresa.

En què et pot ajudar Prevengest?

El mateix conveni estableix que aquests treballadors han de «realitzar una formació d’acord amb els riscos i mesures preventives associades a aquestes tasques». Prevengest està Homologat per realitzar totes les formacions que s’exigeixen en aquest Conveni.

Truca’ns i t’informem!

Alguns dels nostres cursos…

Treballs de muntatge de prefabricats de formigó

Més informació

A través d’aquesta formació l’alumne adquirirà els coneixements bàsics necessaris per poder identificar els riscos derivats de l’ofici de “treballs de muntatge de prefabricats de formigó en obra”. D’aquesta manera, el treballador adquireix bones pràctiques preventives aplicables a la seva activitat en l’entorn de treball i pot contribuir a el control dels esmentats riscos, així com a evitar o minimitzar els danys que puguin derivar.

Treballs de paviments i enrajolats

Més informació

A través d’aquesta formació l’alumne adquireix els coneixements bàsics necessaris per poder identificar els riscos derivats de l’ofici de “paviments i enrajolats”.

Operadors de vehicles i maquinaria de moviment de terres

Més informació

Curs teòric pràctic operació de maquinària de moviment de terres. Coneixements bàsics necessaris per poder identificar els riscos derivats de l’ofici de “Operador de vehicles i maquinària de moviment de terres” en Prevenció de Riscos Laborals en realització de treballs amb maquinària pesada.

Operaris de treballs marítims

Més informació

Adquirir els coneixements necessaris, tant teòrics com pràctics, per a l’aplicació de tècniques segures de treball durant l’execució de les unitats d’obra que dugui a terme.

Unitats mòbils

Per poder donar solució a totes les necessitats, també disposem d’Unitats mòbils que es desplacen a la teva empresa, si cal.

Formació

La nostra plataforma de formació e-learning ofereix a l’empresa àmplies possibilitats de personalització i la gestió dels seus propis cursos sense necessitat de disposar de tecnologia pròpia.

Bonificació

Et facilitem la gestió per a la bonificació de la formació que s’imparteixi als treballadors de la teva empresa, a través de la Fundació Estatal Per a la Formació en l’Ocupació.

Som Entitat Homologada per la Fundació Laboral de la Construcció amb número 1301100944, la Fundació del Metall amb número1301100944 i M2105180258, TELCO (Telecomunicacions) amb número EFT-043/2018 i Entitat Organitzadora i impartidora per la Fundació Estatal per a la Formació en l’Ocupació.

“Treballem el comportament preventiu de les persones i els hàbits segurs.”

Abrir chat
💬 ¿Necesitas ayuda?
Hola 👋🏻
en què podem ajudar-te?