Recurring

Fontaneria i climatització Metal 6H

Centre de Formació Pràctica Carrer Ernest Lluch, 15, L'Hospitalet de Llobregat

Curs PRL de Fontaneria i Climatizació 6HDirigit a: Treballadors que desenvolupen la seva activitat en empreses enquadrades en el marc del Conveni del Sector Metall en empreses que desenvolupen la seva activitat en obres de construccióObjetius: Adquirir uns coneixements preventius bàsics i generals, tant a nivell teòric com pràctic, que li permetin la aplicació de […]

Recurring

Muntatge d’Estructures Tubulars 20H

Centre de Formació Pràctica Carrer Ernest Lluch, 15, L'Hospitalet de Llobregat

Curs PRL de Muntatge d'Estructures TubularsDirigit a: Els treballadors que desenvolupen la seva activitat en empreses enquadrades en el marc del Conveni General de Sector de la Construcció.Objetius: Adquirir uns coneixements preventius bàsics i generals, tant a nivell teòric com pràctic, que li permetin l'aplicació de tècniques segures de treball durant l'execució de les unitats […]

Recurring

Tancaments metàl·lics 6H

Centre de Formació Pràctica Carrer Ernest Lluch, 15, L'Hospitalet de Llobregat

Curs PRL de Tancaments Metàl·licsDirigit a: Treballadors de el sector Metall que no entren en obra i que es dediquen a treballs de fusteria metàl·lica.Objetius: Formar l'alumne en els continguts mínims per a operaris en treballs de fusteria metàl·lica, perquè adquireixi els coneixements que han de disposar els que desenvolupin activitats en les empreses emmarcades […]

Recurring

Treballs en alçada 8H

Centre de Formació Pràctica Carrer Ernest Lluch, 15, L'Hospitalet de Llobregat

Curs PRL de Treballs en alçadaDirigit a: Dirigit a treballadors que durant la seva activitat laboral exerceixen situacions de risc de caiguda en alçada. Exemples: Operaris de la construcció, Operaris de manteniment industrial o instaladors.Objectius: Adquirir coneixements teòrics pràctics sobre treballs en alçada per desenvolupar el treball de forma eficient i segura, reduint d'aquesta manera […]

Recurring

Obres de paleta 20H

Centre de Formació Pràctica Carrer Ernest Lluch, 15, L'Hospitalet de Llobregat

Curs PRL Obra Dirigit a: Els treballadors que desenvolupen la seva activitat en empreses enquadrades en el marc del Conveni General de Sector de la Construcció. Objetius: Formar l'alumne perquè adquireixi els coneixements bàsics en matèria de prevenció de riscos laborals de l'ofici de "Obra" que han de disposar els que desenvolupin activitats en les […]

Recurring

Moviment de terres 20H

Centre de Formació Pràctica Carrer Ernest Lluch, 15, L'Hospitalet de Llobregat

Curs PRL de maquinària de moviments de terra Dirigit a: Els treballadors que desenvolupen la seva activitat en empreses enquadrades en el marc del Conveni General de Sector de la Construcció.Objetius: Adquirir uns coneixements preventius bàsics i generals, tant a nivell teòric com pràctic, sobre els riscos inherents als vehicles i maquinària per al moviment […]

Recurring

Muntatge d’Estructures Tubulars 20H

Centre de Formació Pràctica Carrer Ernest Lluch, 15, L'Hospitalet de Llobregat

Curs PRL de Muntatge d'Estructures TubularsDirigit a: Els treballadors que desenvolupen la seva activitat en empreses enquadrades en el marc del Conveni General de Sector de la Construcció.Objetius: Adquirir uns coneixements preventius bàsics i generals, tant a nivell teòric com pràctic, que li permetin l'aplicació de tècniques segures de treball durant l'execució de les unitats […]

Recurring

Encofrats 20H

Centre de Formació Pràctica Carrer Ernest Lluch, 15, L'Hospitalet de Llobregat

Curs PRL d'EncofratsDirigit a: Els treballadors que desenvolupen la seva activitat en empreses enquadrades en el marc del Conveni General de Sector de la Construcció. Objetius: Adquirir uns coneixements preventius bàsics i generals, tant a nivell teòric com pràctic, que li permetin l'aplicació de tècniques segures de treball durant l'execució de les unitats d'obra que dugui […]

Recurring

Instal·lacions de fusteria i moble 20H

Centre de Formació Pràctica Carrer Ernest Lluch, 15, L'Hospitalet de Llobregat

Curs PRL Instal·lacions fusteria i mobleDirigit a: Els treballadors que desenvolupen la seva activitat en empreses emmarcades en el marc de el conveni col·lectiu de sector de la fusta.Objetius: Formar l'alumne perquè adquireixi els coneixements bàsics en matèria de prevenció de riscos laborals de l'ofici "Instal·lador de fusteria de fusta i moble" que han de […]

Recurring

Pintura 20H

Centre de Formació Pràctica Carrer Ernest Lluch, 15, L'Hospitalet de Llobregat

Curs PRL de PinturaDirigit a: Els treballadors que desenvolupen la seva activitat en empreses enquadrades en el marc de l'Conveni General de Sector de la Construcció.Objetius: Adquirir uns coneixements preventius bàsics i generals, tant a nivell teòric com pràctic, que li permetin l'aplicació de tècniques segures de treball durant l'execució de les unitats d'obra que […]

Recurring

Muntador d’escaiola, placa de guix laminat i assimilats 20H

Centre de Formació Pràctica Carrer Ernest Lluch, 15, L'Hospitalet de Llobregat

Curs PRL de Muntador d'escaiola, placa de guix laminat i assimilatsDirigit a: Els treballadors que desenvolupen la seva activitat en empreses enquadrades en el marc del Conveni General de Sector de la Construcció.Objetivos: Adquirir uns coneixements preventius bàsics i generals, tant a nivell teòric com pràctic, que li permetin l'aplicació de tècniques segures de treball […]

Recurring

Treballs en alçada 20H

Centre de Formació Pràctica Carrer Ernest Lluch, 15, L'Hospitalet de Llobregat

Curs PRL Teòric Pràctic de Treballs en alçadaDirigit a: Qualsevol treballador de el sector de les Telecomunicacions que desenvolupi tasques a altures superiors a 2 metres d'altura en escales manuals, escales fixes, bastides, pals de fusta, pals de formigó i cobertes de protecció.Objetius: Conèixer els riscos i les mesures preventives dels treballs en altura, així […]

Abrir chat
💬 ¿Necesitas ayuda?
Hola 👋🏻,
¿en que podemos ayudate?