CAE

Coordinació d’Activitats Empresarials

CAE

Oferim la gestió documental del titular de centre de treball.

La coordinació d’activitats empresarials porta implícit el control documental dels proveïdors i contractistes, tasca a la qual el Departament d’HSE ha de dedicar un temps que seria preferible emprar en activitats tècniques de major valor per a l’empresa.

SERVEIS ESPECIALITZATS

Estem per ajudar-te

Oferim la possibilitat d’externalitzar l’àrea de gestió documental CAE total o parcialment, mitjançant solucions dóna mesures dissenyades per complir amb una sèrie d’objectius:

FACILITAR

el control de responsabilitats que emanen de la subcontractació. Disposar de la informació actualitzada sobre l’estat d’homologació d’empreses i treballadors per facilitar el control d’accessos a les instal·lacions.

EVITAR

els possibles costos derivats de tenir personal aturat per no poder accedir a el centre de treball. Baixar els costos de producció indirectes imputables a l’activitat de control documental de proveïdors i contratistasmediante amb la utilització de recursos administratius externs.

GARANTIR

el compliment de la legislació en matèria de PRL i normes establertes per part dels proveïdors/contractistes, a partir de la comprovació dels registres documentals. Alliberar el departament de HSE de l’empresa de les tasques administratives vinculades a la gestió documental.

DISPOSAR

d’una base de dades fiable, pel que fa a còpies de seguretat i confidencialitat de les dades que es gestionen i que faciliti la consulta de l’històric documental. Integrar el sistema entre departaments, de manera que permeti aplicar el control documental de proveïdors homologacions, compres, pagaments, etc.

GESTIÓ EFICAZ

Donem servei de prevenció

Oferim un total control documental proveïdors i contractistes. Sol·licitud de documentació a empreses, anàlisi i validació, segons criteris de compliment establerts pel client i implantat de plataforma de gestió documental CAE.

Es pot realitzar amb programari implantat per nosaltres o sobre el sistema de client. Treballem amb la majoria de plataformes de mercat. Treballem amb un termini de validació de documents de 24h i atenem les gestions urgents immediatament. Implantació de plataforma específica de la gestió documental de CAE mitjançant programari en format Saas per Internet (Software com a servei) Cloud Computing, que no requereix que el client realitzi inversió en maquinari, ni en manteniment informàtic, ni en còpies de seguretat.

Les nostres majors avantatges

L’empresa disposa de tota la documentació pròpia i de subcontractes permanentment actualitzada, en una base de dades fiable i consultable en tot moment pels diferents departaments de l’empresa mitjançant autoritzacions expresses per perfils i nivells de l’Aplicació. Entorn col·laboratiu: integra tots els actors participants en la gestió. OCR: Reconeixement automàtic de documents. Integració CAE amb sistemes ERP, CRM, Accessos.

Integració de la plataforma de gestió documental CAE amb el sistema de gestió de la informació interna de l’empresa. Possibilitat de vincular el personal autoritzat a torns d’entrada, sistemes de lectura de targetes, etc. Coordinació amb els controls d’entrada a centre de treball per a l’autorització d’accés de personal a les instal·lacions, ja sigui mitjançant comunicació directa o amb programari integrat.

Guanyes temps i recursos

Més informació
L’empresa evita haver de presentar constantment documentació a clients, i únicament comunicarà a NETFAL a quins centres de treball ha d’accedir.

Agilitat

Més informació
Evitar pèrdues per personal sense autorització d’accés. El sistema ajuda a evitar que el personal estigui aturat a l’entrada a instal·lacions per falta de presentació de documents.

Documentació actualitzada

Més informació
La documentació es troba sempre actualitzada i consultable, en una base de dades fiable a disposició de l’empresa.

Estalvi de costos

Més informació
El servei de NETFAL és comparativament, molt més econòmic que el cost intern de personal administratiu.

Som Entitat Homologada per la Fundació Laboral de la Construcció amb número 1301100944, la Fundació del Metall amb número1301100944 i M2105180258, TELCO (Telecomunicacions) amb número EFT-043/2018 i Entitat Organitzadora i impartidora per la Fundació Estatal per a la Formació en l’Ocupació.

“Treballem el comportament preventiu de les persones i els hàbits segurs.”

Obrir xat
💬 Necessites ajuda?
Hola 👋🏻
en què podem ajudar-te?