Per PYMES

Serveis de prevenció

SERVEIS

Estem al costat de la petita i mitjana empresa per donar un ampli servei en prevenció

Oferim la millor solució en matèria de prevenció en les especialitats de Seguretat en el Treball, Higiene Industrial, Ergonomia i Psicologia Aplicada i Vigilància de la Salut, dissenyant el seu sistema de gestió de l’activitat preventiva.

En què et pot ajudar Prevengest?

Donem resposta flexible i ajustada a les seves necessitats. Per a això, disposem de la figura del “tècnic de guàrdia”, que permet donar una resposta immediata. Sabem que disposen de poc temps.

ISO 45001

Més informació
ISO 45001 és un estàndard que regula com integrar l’activitat preventiva en la gestió general de l’empresa.

Prevengest t’ofereix un servei integral d’assessorament en el desenvolupament i implantació del sistema de gestió ISO 45001, que et permetrà estar en disposició de certificar el teu sistema de gestió de seguretat i salut laboral per una entitat certificadora.

Gestió de la Coordinació d'Activitats Empresarials (CAE)

Més informació
El servei de Gestió Documental CAE de Prevengest resol a les empreses el problema de la gestió administrativa associada a l’autorització d’accés a les instal·lacions del seu client.

Ergonomia i Psicosociologia

Més informació
Realitzem estudis ergonòmics amb l’objectiu d’adaptar el lloc de treball als propis treballadors, analitzant els sistemes ambientals i les capacitats de les persones. També estudiem els factors de risc psicosocial que puguin repercutir en la salut emocional.

SERVEIS ESPECIALITZATS

Estem per ajudar

Coneix els nous productes que hem dissenyat especialment per a una empresa com la teva. Si no trobes el producte que necessites no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres.

Prevenció de Riscos Laborals

Oferim serveis en les 4 disciplines tècniques que permeten, a través d’actuacions
específiques, la reducció dels accidents laborals i de les malalties professionals, que poden suposar una quantiosa font de costos per a les petites empreses.

Però la prevenció de riscos no sols es tradueix en una reducció dels danys. Si li sumem una
millora de les condicions del treball, contribueix notablement a millorar el rendiment, l’eficàcia i la competitivitat de l’empresa.

Pla de Prevenció de Riscos Laborals

Més informació
T’ajudem a elaborar el “El Pla de Prevenció de Riscos Laborals”, eina que permet integrar l’activitat preventiva de l’empresa en el sistema general de gestió i establir una política de prevenció de riscos. El pla es reflecteix en un document, plenament adaptat a l’activitat i tamany de l’empresa.

Avaluació específica de riscos laborals

Més informació
Realitzem avaluacions específiques amb l’objectiu d’identificar els riscos presents en l’entorn laboral per a eliminar-los o reduir-los, planificant l’adopció de mesures correctores i valorant la urgència d’actuar. Aquesta avaluació és una obligació empresarial i una eina fonamental per a la prevenció de danys a la salut i la seguretat dels treballadors.

Planificación de l'Activitat Preventiva

Més informació
Planifiquem l’activitat preventiva, que es reflecteix en un document en el qual consten les actuacions de caràcter preventiu que han d’aplicar-se amb la finalitat de controlar els riscos identificats en l’avaluació·”

Elaboració de les Mesures d'Emergències

Més informació
D’acord amb la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals, és de caràcter obligatori preveure les possibles situacions d’emergència i adoptar les mesures necessàries en matèria de primers auxilis, lluita contra incendis o evacuació. T’ajudem amb el pla d’autoprotecció, en el qual es proposen les diferents situacions d’emergència possibles donada l’estructura i l’activitat de l’empresa, així com les accions específiques per a cadascuna.

Seguiment i assessorament tècnic

Més informació
Realitzem visites a les instal·lacions i avaluem els llocs de treball amb la finalitat d’emetre els informes tècnics que inclouen els aspectes a solucionar o millorar. Ajudem a planificar les activitats preventives i realitzem seguiments periòdics per a controlar la seva correcta execució. A l’avaluació també incloem informes específics com el de soroll, il·luminació, manipulació de càrregues, postures forçades o Pantalla de Visualització de Dades. En cas d’accidents de treball, també elaborem l’informe que és necessari guardar a disposició de l’autoritat laboral.

Informació als treballadors

Més informació
L’Art. 18.1 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals estableix que l’empresari ha d’adoptar les mesures adequades perquè els treballadors rebin totes les informacions necessàries en relació amb els riscos de seguretat i salut, les mesures i activitats de prevenció i protecció i les mesures d’emergència. Qualsevol assumpte relacionat directament o indirectament amb el treballador i la seva funció dins de l’empresa és susceptible de convertir-se en objecte d’informació.

Formació específica als treballadors

Més informació
A Prevengest considerem que la formació és un dels suports fonamentals del sistema de gestió de seguretat i salut a qualsevol empresa. Per a evitar situacions perilloses, és necessari que els treballadors coneguin quins són els riscos del seu lloc de treball, així com les actuacions que poden realitzar i les que no. Qui no coneix l’existència d’un risc, no realitzarà cap acció per a evitar-lo.

Memòria Anual de les Activitats Preventives

Més informació
Elaborem la memòria anual, document on es descriuen totes les activitats tècniques realitzades durant un any en una empresa o centre en matèria de prevenció de riscos.

Avantatges competitius del servei

Podem arribar a gaudir d’empreses saludables i més productives si comptem amb un assessorament en matèria preventiva integral i apostem per una bona formació en gestió emocional. Quan la salut i la qualitat de vida dels treballardos millora, el compromis cap a l’empresa creix.

El compliment d’aquesta realitat augmentaria en l’empresa els beneficis econòmics, ja que reduiria l’absentisme laboral i disminuiria els costos derivats de la sinistralitat (entre d’altres).

 

 

RESPOSTA FLEXIBLE I IMMEDIATA

Disposem de la figura del tècnic de guàrdia que permet donar una resposta immediata a les
teves necessitats. Planifiquem el servei des de la mateixa signatura del contracte amb data i hora.

ASSESSORAMENT

Realitzem les accions pertinents per accidents de treball i elaborem tota la documentació necessària per a posar a disposició de l’autoritat laboral. També oferim assessorament tècnic en cas d’inspeccions.

ASSISTÈNCIA

Assistim i participem als Comitès de Seguretat i Salut i en l’elaboració d’estatuts que regulin el règim del seu funcionament.

Atenció Exclusiva

Empreses i treballadors disposen d’una “àrea privada”: una eina molt útil per a visualitzar tota la documentació contemplada en el pla de prevenció, gestionar cites, renovar o ampliar contractes i/o realitzar consultes.

Vigilància de la Salut

Vigilar significa estar atents per a evitar que ocorrin coses indesitjades. En l’àmbit de Prevenció de Riscos Laborals significa estar atents per a evitar que la salut dels treballadors
es vegi perjudicada per les condicions de treball.

vigilància es duu a terme mitjançant reconeixements mèdics o exàmens de salut, però també a través d’enquestes de salut, controls biològics, estudis d’absentisme o
estadístiques d’accidents.

De forma individual, per a cada treballador

Més informació
  • Reconeixements mèdics específics adaptats a les característiques del seu lloc de treball. L’objectiu és determinar l’aptitud del treballador per exercir el seu lloc de treball. Ajustem els protocols mèdics a el perfil de cada activitat i a les característiques pròpies de cada empleat.
  • Estudi i valoració dels riscos que poden afectar les treballadores embarassades o en situació de part recent, als menors i als treballadors especialment sensibles a determinats riscos per les seves característiques personals, estat biològic o discapacitats físiques, psíquiques o sensorials conegudes.

De forma col·lectiva:

Més informació
• Assessorament i informació quan calgui (per canvi de lloc de treball, per retorn després d’un període de baixa, etc.).
• Formació en primers auxilis.
• Activitats de promoció de la salut.
• Anàlisi amb criteris epidemiològics dels resultats dels reconeixements mèdics realitzats.
• Posem a la disposició del client el Servei d’Àrea Privada, on cada treballador podrà obtenir l’informe mèdic del reconeixement mèdic realitzat. L’empresa també tindrà accés on- line a les aptituds dels treballadors.

RECONEIXEMENTS MÈDICS

Ocimedic, com a centre de reconeixement mèdic acreditat, ofereix una àmplia gamma de serveis en certificats mèdics i especialistes en Salut.

Formació

La nostra plataforma de formació e-learning ofereix a l’empresa àmplies possibilitats de personalització i la gestió dels seus propis cursos sense necessitat de disposar de tecnologia pròpia.

ENGINYERIA

Netfal és una empresa especialitzada en Consultoria i Enginyeria de Seguretat i autoprotecció vinculats a la integració de la prevenció i autoprotecció a l’empresa.

Som Entitat Homologada per la Fundació Laboral de la Construcció amb número 1301100944, la Fundació del Metall amb número1301100944 i M2105180258, TELCO (Telecomunicacions) amb número EFT-043/2018 i Entitat Organitzadora i impartidora per la Fundació Estatal per a la Formació en l’Ocupació.

“Treballem el comportament preventiu de les persones i els hàbits segurs.”

Obrir xat
💬 Necessites ajuda?
Hola 👋🏻
en què podem ajudar-te?