Conveni TELCO

Formació per a la Prevenció de Riscos Laborals

FORMACIÓ

Un ampli catàleg de cursos perquè la formació en la teva empresa sigui completa

El projecte TELCO Formació és un procés d’estandardització dels requisits formatius en matèria de PRL del Sector de les Telecomunicacions. els treballadors de sector han d’haver realitzat de manera obligatòria els cursos de formació en funció dels riscos específics del tipus de treball que realitzen.

En què et pot ajudar Prevengest?

L’estàndard de formació TELCO estableix els requisits de formació en prevenció de riscos laborals exigibles als treballadors de el sector de les telecomunicacions.

Truca’ns i t’informem!

Alguns dels nostres cursos…

Treballs en alçada

Més informació

Dirigit a treballadors que realitzin treballs en alçada (peus a més de 2 metres d’alçada) en escales manuals, escales fixes, bastides, pals de fusta/formigó i cobertes amb protecció. Especialitzat en tipus de tasques com treballs de cablejat, en equips situats en altura.

Operacions amb Risc Elèctric

Més informació

Dirigit a treballadors l’activitat no elèctrica es desenvolupi en proximitat d’instal·lacions elèctriques amb parts accessibles en tensió o que realitzin tasques especificades per a Treballadors Autoritzats, segons RD 614/2001. Aquest curs capacitarà als treballadors com “autoritzats” per a realitzar treballs amb riscos elèctrics. Especialitzat en tipus de tasques com treballs en proximitat de quadres elèctrics, en centres de transformació, subestacions elèctriques, línies aèries nues, línies elèctriques soterrades, etc. Treballs de maniobres, assajos, amidaments i verificacions en baixa tensió.

Treballs en Espais Confinats

Més informació

Dirigit a treballadors l’activitat es desenvolupa en espais confinats. Especialitzat en tipus de tasques com treballs en cambres de Registre (CC.RR.), Recintes Subterranis (RST), etc.

Operacions

Més informació

Dirigit a treballadors operatius de el sector de les Telecomunicacions. Especialitzat en tipus de tasques com llocs d’operació i instal·lació de Telecomunicació. Formació convalidable amb la part específica de “Treballs en Instal·lacions de Telecomunicacions” del segon cicle de la formació del Conveni del Sector Metall.

Unitats mòbils

Per poder donar solució a totes les necessitats, també disposem d’Unitats mòbils que es desplacen a la teva empresa, si cal.

Formació

La nostra plataforma de formació e-learning ofereix a l’empresa àmplies possibilitats de personalització i la gestió dels seus propis cursos sense necessitat de disposar de tecnologia pròpia.

Bonificació

Et facilitem la gestió per a la bonificació de la formació que s’imparteixi als treballadors de la teva empresa, a través de la Fundació Tripartita.

Som Entitat Homologada per la Fundació Laboral de la Construcció amb número 1301100944, la Fundació del Metall amb número1301100944 i M2105180258, TELCO (Telecomunicacions) amb número EFT-043/2018 i Entitat Organitzadora i impartidora per la Fundació Estatal per a la Formació en l’Ocupació.

“Treballem el comportament preventiu de les persones i els hàbits segurs.”

Obrir xat
💬 Necessites ajuda?
Hola 👋🏻
en què podem ajudar-te?