CORONAVIRUS

Nova Normalitat

COVID-19

Posa’t a el dia amb les darreres publicacions

Accedeix a tota la informació i documentació actualitzada de les normatives en relació a la Covid-19.

RÈGIM SANCIONADOR

DECRET LLEI 30/2020, de 4 d’agost, (PDF) pel qual s’estableix el règim sancionador específic per l’incompliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19.

 

MESURES URGENTS DE PREVENCIÓ, CONTENCIÓ I COORDINACIÓ

Reial decret llei 21/2020, de 9 de juny, (PDF) de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada pe la COVID-19.

AGRICULTURA I RAMADERIA

1. Directrius de bones pràctiques en el Sector Agrícola i Ramader (PDF) 26/05/20.

AÏLLAMENT PREVENTIU PER CASOS SOSPITOSOS

1. Aïllament preventiu (PDF) per als casos sospitosos de COVID-19 fins a tenir els resultats de la PCR.

CAMPAMENTS D’ESTIU

1. Criteris generals per a l’organització dels activitats de lleure educatiu. Generalitat de Catalunya (PDF). 2020.

COMERÇ I ALIMENTACIÓ

1. Directrius de bones pràctiques en Sector Comerç d’Alimentació, Begudes i Productes de 1r necessitat (PDF) 27/06/20.

2. Directrius de bones pràctiques en el sector de l’Comerç Tèxtil (PDF) 26/05/20.

COMUNICACIÓ

1. Directrius de bones pràctiques en Serveis de premsa i comunicació (PDF) 06/30/20.

CONSTRUCCIÓ

1. Directrius de bones pràctiques en Obres de Construcció (PDF) 06/30/20.

2. Mesures enfront de COVID-19 i pla de seguretat i salut en el treball en les obres de construcció (PDF).

DENTISTES

1. Directrius de bones pràctiques a les Clíniques Dentals (PDF) 06/27/20.

DISCOTEQUES

1. Circular de el Gremi de Discoteques de la Província de Barcelona (PDF). 22/06/20.

2. Resolució SLT / 1457/2020, de 21 de juny, (PDF) per la qual es regulen les activitats dels locals de discoteca i establiments d’oci nocturn per prevenir el risc de transmissió de la infecció per SARS-CoV-2.

GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ

1. Directrius de bones pràctiques en activitats de gestió i administració (PDF) 26/05/20.

ESTACIONS DE SERVEIS

1. Directrius de bones pràctiques en el sector de les Estacions de Servei. Ministeri de Sanitat (PDF). 29/07/20.

FUNERARIES

1. Directrius de bones pràctiques en el Sector Serveis Funeraris (PDF). 09/06/20.

INDÚSTRIA

1. Directrius de bones pràctiques en la Indústria (PDF). 06/27/20.

BUGADERIES

1. Directrius de bones pràctiques en el sector de Bugaderies Industrials (PDF). 12/05/20.

NETEJA

1. Nota sobre la utilització de desinfectants d’ús professional pel Ministeri de Sanitat (PDF). 10/07/20.

LOCALS DE CONCURRÈNCIA HUMANA

1. Ventilació i sistemes de climatització en establiments i locals de concurrència humana. Generalitat de Catalunya (PDF). 25/06/20.

MANTENIMENT

1. Directrius de bones pràctiques en els serveis de reparació, manteniment i explotació d’infraestructures i instal·lacions per a la prevenció de contagis de la SARS-CoV-2. Ministeri de Sanitat (PDF). 10/07/20.

MARÍTIM-PESQUER

1. Directrius de bones pràctiques en el Sector Marítim-Pesquer (PDF). 05/26/20.

MASCARETES

1. Ús correcte de màscares. COVID-19 (PDF) Ministerio de Sanidad. 17/04/20.

2. Noves mesures en l’ús de la màscara per a la contenció de l’brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19. Generalitat de Catalunya (PDF). 08/07/20.

3. Noves mesures en l’ús de la màscara per a la contenció de l’brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19. Generalitat de Catalunya(PDF). 14/07/20.

ESCORXADORS I INDÚSTRIA CÀRNICA

1. Guia per a la prevenció i control de la COVID-19 en indústries de la carn. Ministerio de Sanidad (PDF). 02/09/20.

MINERIA

1.Directrius de bones pràctiques en el Sector Miner (PDF). 06/27/20.

PISCINES

1. Recomanacions per a l’obertura de l’activitat a les piscines després de la crisi de l’COVID-19. Ministeri de Sanitat (PDF). 14/05/20.

PROTOCOL COVID 

1. Protocol Prevengest per aules i centres de formació (PDF). 09/04/21.

RESIDUS

1. Instruccions sobre gestió de residus a la situació de crisi sanitària (PDF) 06/27/20.

RESTAURACIÓ

1. Directrius de bones pràctiques en activitats restauració lliurament a domicili (PDF) 30/06/20.

2. Directrius de bones pràctiques en el sector de la restauració. Ministerio de Sanidad (PDF). 23/07/20.

SERVEIS SOCIALS

1. Directrius de bones pràctiques en el Sector Serveis Socials (PDF) 12/05/20.

TÈXTIL

1. Directrius de bones pràctiques Sector Tèxtil (PDF) 07/09/2020.

TRANSPORT

1. Directrius de bones pràctiques en el Transport, Repartiment i Càrrega-Descàrrega de Mercaderies (PDF) 20/05/20.

TRANSPORT PÚBLIC DE VIATGERS PER CARRETERA

1. Protocol de neteja i desinfecció per al Transport públic per carretera. Ministeri de Transport (PDF). 13/07/20.

VETERINÀRIA

1. Directrius de bones pràctiques en Centres Veterinaris i Sanitat Animal (PDF) 12/05/20.

Som Entitat Homologada per la Fundació Laboral de la Construcció amb número 1301100944, la Fundació del Metall amb número1301100944 i M2105180258, TELCO (Telecomunicacions) amb número EFT-043/2018 i Entitat Organitzadora i impartidora per la Fundació Estatal per a la Formació en l’Ocupació.

“Treballem el comportament preventiu de les persones i els hàbits segurs.”

Obrir xat
💬 Necessites ajuda?
Hola 👋🏻
en què podem ajudar-te?