La formació en *PRL segons l’article 19 de la LPRL

Per què és fonamental conèixer

aquest article?

La Llei de Prevenció de Riscos Laborals (LPRL) és el marc que garanteix unes pautes de prevenció laboral comunes a totes les empreses. De fet, els treballadors antigament no disposaven de mesures ni de formació per a protegir la seva integritat física. Per aquest motiu, l’aparició d’aquesta llei de compliment obligatori per a empreses i treballadors ha estat i és tot un assoliment a preservar. I per descomptat, tots i cadascun dels seus punts o articles són interessants i necessaris. No obstant això, avui volem centrar-nos en un d’ells.

Així doncs, volem comentar amb una mica més de profunditat el contingut de l’article 19. El que ens diu aquest apartat és que les empreses tenen l’obligació d’impartir formació a tots els seus treballadors per compte d’altri des del moment de la seva contractació. I amb independència de la modalitat o durada del contracte de treball que aquests tinguin. Aquesta formació no pot ser impartida per un professional independent ni per una entitat formativa que no estigui acreditada com a Servei de Prevenció Aliè (SPA).

Formació obligatòria en matèria preventiva

La llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals recull en el art 19 que l’empresari ha de garantir que els treballadors rebin formació teòrica i pràctica en matèria preventiva, tant en el moment de la seva contractació, qualsevol que sigui la modalitat o durada d’aquesta, com quan es produeixin canvis en les funcions que exerceixi o s’introdueixin noves tecnologies o canvis en els equips de treball.

La formació haurà d’estar centrada específicament en el lloc de treball o funció de cada treballador, adaptar-se a l’evolució dels riscos i a l’aparició d’altres nous i repetir-se periòdicament, si fos necessari.

Aquesta haurà d’impartir-se, sempre que sigui possible, dins de la jornada de treball o, en defecte d’això, en altres hores però amb el descompte en aquella del temps invertit en aquesta. La formació es podrà impartir per l’empresa mitjançant mitjans propis o concertant-la amb serveis aliens, i el seu cost no recaurà en cap cas sobre els treballadors.

La part pràctica no quedarà justificada amb l’experiència o antiguitat del treballador, per la qual cosa resulta necessària la seva acreditació mitjançant accions formatives.

Detallem a continuació algunes de les formacions més habituals:

Operaris de plataformes elevadores

Carretó elevador, Grua i Pont grua

Activitats amb risc elèctric, mecànic

Operador d'elevació de càrregues

Treballs en espais confinats

Ús, muntatge i desmuntatge de bastides

En activitats en les quals s’utilitzin Equips de Treball s’haurà de disposar d’una formació específica i teoricopràctica, tal com s’estableix en el annex II del RD 1215/1997 pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball. A part de la utilització d’equips de treball, quan l’activitat del treballador suposi un risc per a la seva integritat física, la formació ha de ser específica, detallem diversos exemples:  altures, zones *atex, espais confinats etc.

Ha arribat el moment de formar-se, Comencem?

En *Prevengest estem preparats per a encarregar-nos de la formació en PRL de la teva empresa, en tots els seus àmbits. La nostra filosofia es basa a aconseguir que la prevenció de riscos en el lloc de treball s’integri en l’actitud del treballador com a part de la seva rutina. En definitiva, els nostres cursos estan orientats a treballadors d’empreses per a facilitar el compliment del contempla l’article 19 de la llei de Prevenció de Riscos Laborals. Ha arribat el moment d’apostar per la formació!

prevengest formació

Posa’t al dia amb les nostres últimes publicacions

T’informem i documentem amb les novetats en el camp de la prevenció laboral i acte protecció. Totes les notícies destacades en matèria de prevenció de riscos laborals.

Obrim nova delegació a Santa Coloma de Gramenet

Obrim nova delegació a Santa Coloma de Gramenet

Noves oficines administratives i de formació. Ens complau informar-vos que el pròxim 6 de Maig obrirem una nova Delegació en C/ de la Cultura 8, Santa Coloma de Gramenet. Amb la idea de projectar la nostra empresa i manera de treballar, aquestes instal·lacions compten...

read more
Implantació de plans d’igualtat

Implantació de plans d’igualtat

Implantació de Plans d'Igualtat: Un Compromís Empresarial amb l'Equitat de GènereEn un món laboral cada cop més conscient de la importància de l'equitat de gènere, els Plans d'Igualtat han sorgit com una eina fonamental per promoure i garantir condicions laborals...

read more
Obrir xat
💬 Necessites ajuda?
Hola 👋🏻,
en què podem ajudar-te?